Co należy wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Co należy wiedzieć o Międzynarodowym Dniu Tolerancji?

Od praktycznie 25 lat, 16 listopada oficjalnie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, który został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Ta data, ma co roku oznajmiać, że z brakiem akceptacji na co dzień spotyka się wiele osób. Jest to pewnego rodzaju zasygnalizowanie do wielu instytucji publicznych, naukowców i rządów, żeby znaleźli wyjście z tego występującego problemu. Nauczanie, ale również tworzenie wielu paneli dyskusyjnych ma na celu upowszechnianie tolerancji oraz brak przemocy wobec osób dyskryminowanych, co według organizacji UNESCO jest niezawodną metodą przeciwstawiania się wszelkim szkodliwym zachowaniom w tym zakresie.

Cała ta inicjatywa była spowodowana przez regularnie pojawiające się zjawiska terroru, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i wszelkich nietolerancji. Z częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez osoby z bliskiego otoczenia, mają do czynienia właśnie te grupy, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Obchodzenie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma pomóc w wyszukaniu głównych przyczyn ukazania się nietolerancji, ale też mają komunikować, jak nieprzyjemne są objawy nietolerancji dla osób prześladowanych. Tego rodzaju przedsięwzięcia mogą być przydatne do tego, by dowiedzieć się, czym faktycznie jest akceptowanie cudzych praw i cudzej własności, ale również objaśnić, czym jest uznanie oraz postrzeganie różnic indywidualnych. Ponadto ma kształcić, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, ale również dostrzegania różnego rodzaju kultur.

Jak obchodzono w naszym kraju Międzynarodowy Dzień Tolerancji?

Wspólny apel wystosowali prezydenci, jak i burmistrzowie polskich miast, w którym to proszą o zapobieganie fizycznej oraz werbalnej przemocy pojawiającej się z powodu rasizmu oraz homofobii, ale i także okazują wielkie poparcie dla tych osób. Pod zgodnym apelem podpisał się przede wszystkim prezydent Warszawy, Gdańska, Poznania, Lublina oraz Katowic. Solidarność tego dnia będzie prezentowana przez wywieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie wielu budynków, jak ogłosił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Głównie w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.

Zostaw komentarz

Brak kometarzy